Aleksib

[CSGO] Sau khi sa thải Aleksib, ai có thể là IGL tiếp theo của G2?
Finn - 18/07/2022

Sau khi sa thải Aleksib, ai có thể là IGL tiếp theo của G2? Những rắc rối về IGL của G2 Esports vẫn…

[CSGO] allu nói về các cuộc đấu tranh ENCE, thay thế aleksib và hơn thế nữa
Finn - 17/12/2020

allu nói về các cuộc đấu tranh ENCE, thay thế aleksib và hơn thế nữa ENCE AWPer Aleksi “allu” Jalli đã đưa ra…

[StarLadder Major 2019] Chia sẽ đến từ Slaava “Twista” Räsänen
Nguyễn Anh - 6/09/2019

(Jbo 247) Sau khi giai đoạn New Legends của Major bắt đầu với ENCE đánh bại AVANGAR , chúng tôi đã nói chuyện…

EVENTS