Akali buff

[Lol] Akali và Senna sẽ được buff trong bản cập nhật mới nhất
Finn - 12/06/2020

Akali và Senna sẽ được BUFF, giờ người chơi có thể dùng Senna như một AD Bản update Liên minh huyền thoại 10.12…

EVENTS