Ahri

[LMTH] Tại sao tỷ lệ thắng và sự nổi tiếng của Ahri lại tăng lên sau khi cô ấy làm lại?
Finn - 19/02/2022

Tại sao tỷ lệ thắng và sự nổi tiếng của Ahri lại tăng lên sau khi cô ấy làm lại? Việc làm lại…

EVENTS