ace với awp

[CSGO] Giải thích về lí do 1 viên đạn có thể kiếm Ace ?
Finn - 7/05/2020

Người chơi CSGO có thể có 1 Ace nhờ duy nhất 1 viên đạn và đây là giải thích của nó Một đoạn…

EVENTS