Abyssal Blade

Dota 2: 3 Item cần thiết cho các Core Hero tại phiên bản 7.24
Nguyễn Anh - 22/02/2020

(JBO247) Cách đây gần 1 tháng, phiên bản 7.24 đã được ra mắt và dựa trên những  sự thay đổi của phiên bản…

EVENTS