Abed

DOTA2: Sự thay đổi của Evi Geniuses sau The international 2019
Nguyễn Anh - 22/09/2019

(JBO 247) Sau sự ra đi của Sumail, Evi Geniuses có nhiều sự thay đổi bất ngờ với mong muốn đạt được những…

EVENTS