Abed “Abed” Azel L. Yusopl

[Dota 2] Người đầu tiên trong Dota 2 đạt mốc 11.000 MMR
Finn - 23/05/2020

Abed trở thành người đầu tiên trong Dota 2 đạt mốc rank 11.000 MMR Abed “Abed” Azel L. Yusopl à người chơi đầu…

EVENTS