9.24b

LMHT: Bản cập nhật 9.24b – Aphelios bị giảm sức mạnh
Nguyễn Anh - 2/01/2020

(JBO 247) Sau khi phiên bản 9.24 ra mắt người chơi chưa lâu thì Riot games đã cho ra mắt bản cập nhật…

EVENTS