7.29

[Dota 2] Nature’s Prophet có phải là hero Dota 2 tệ nhất trong meta 7.29?
Finn - 2/07/2021

Nature’s Prophet có phải là hero Dota 2 tệ nhất trong meta 7.29? Tỷ lệ thắng hàng tháng của Nature’s Prophet hiện đang…

EVENTS