7.28

[Dota 2] Valve xác nhận ngày phát hành bản cập nhật Mistwood với bản update 7.28
Finn - 16/12/2020

Valve xác nhận ngày phát hành bản cập nhật Mistwood với bản update 7.28 Cuối cùng, meta cũ của Dota 2 đã bị…

EVENTS