7.26c

[Dota 2] Update dota 2 bản 7.26c thay đổi các talents trong game
Finn - 4/05/2020

Juggernaut được buff Omnislash trong bản update 7.26c thay đổi talents trong Dota 2 Một loạt các tướng đã thay đổi talents của…

EVENTS