4.08

[Valorant] Giảm hình phạt RR đối với 5 điểm cộng dồn trong Valorant patch 4.08
Finn - 28/04/2022

Giảm hình phạt RR đối với 5 điểm cộng dồn trong Valorant patch 4.08 Riot Games đã thực hiện một số điều chỉnh…

EVENTS