22g

Dota 2: Update Dota 2 nerf Mirana, Tiny, and jungling
Finn - 30/09/2019

Bản cập nhật Dota 2 mới nhất nerf cho các tướng: Mirana, Tiny và Jungling Bản cập nhật Dota 2 7.22 tiếp tục…

EVENTS