2 tháng 10 năm 2019.

Dota 2: N0tail sẽ làm gì với phần tiền thắng tại TI9 của mình ?
Finn - 29/09/2019

N0tail dành một phần tiền thắng TI9, mua Ogre Magi ở Chế độ Midas Johan “N0tail” Sundstein đã sử dụng một phần tiền…

EVENTS