2.02

[Valorant] Valorant patch 2.02 giảm độ chính xác khi chạy, thay đổi xếp hạng
Finn - 4/02/2021

Valorant patch 2.02 giảm độ chính xác khi chạy, thay đổi xếp hạng Các ghi chú của bản vá Valorant 2.02 cuối cùng…

EVENTS