128 ticks

[CSGO] Cách chơi CSGO ở chế độ 128 ticks mà không cần FACEIT hoặc ESEA
Finn - 27/11/2020

Cách chơi CSGO ở chế độ 128 ticks mà không cần FACEIT hoặc ESEA Với việc cả ESEA và FACEIT đều cung cấp…

[CSGO] Có phải tickrate ảnh hưởng đến những vũ khí trong CSGO
Finn - 28/07/2020

Có phải tickrate ảnh hưởng đến những vũ khí trong CSGO Một bài đăng trên mạng xã hội đã cho thấy những gì…

EVENTS