11.21

[LMHT] Tỷ lệ thắng của Teemo đã tăng vọt sau khi được buff trong bản 11.21
Finn - 24/10/2021

Tỷ lệ thắng của Teemo đã tăng vọt sau khi được buff trong bản 11.21 Sau những đợt buff gần đây cho Teemo…

EVENTS