11.14

[LMHT] Tại sao Nocturne lại bỏ đi solo lane trong LoL patch 11.14?
Finn - 19/07/2021

Tại sao Nocturne lại bỏ đi solo lane trong LoL patch 11.14? Bản 11.14 đã ra mắt trong Liên Minh Huyền Thoại và…

EVENTS