10 năm kỉ niệm

FPS: Project A về làm game FPS của Riot sẽ gần giống như CSGO
Finn - 20/10/2019

Dự án A FPS của Riot trông giống như một đối thủ là Counter-Strike Riot Games đã và đang đối đầu với Valve…

EVENTS