10.7 PBE

Đá vạn năng được chỉnh sửa thế nào tại phiên bản 10.7?
Nguyễn Anh - 30/03/2020

(JBO 247) Ngọc bổ trợ từ lâu đã được xem là một phần thiết yếu trong một trận đấu, việc tận dụng ngọc…

EVENTS