1

[CSGO] woxic ký hợp đồng trị giá 1,3 triệu đô la để gia nhập nhóm CSGO của Cloud9
Finn - 20/09/2020

woxic ký hợp đồng trị giá 1,3 triệu đô la để gia nhập nhóm CSGO của Cloud9 Cloud9 và tổng giám đốc mới…

EVENTS