1.6 triệu đo

[CSGO] Cloud9 ký ALEX của Vitality với thỏa thuận khổng lồ 1,6 triệu đô la
Finn - 12/09/2020

Cloud9 ký ALEX của Vitality với thỏa thuận khổng lồ 1,6 triệu đô la Cloud9 đã công bố ký kết chính thức đầu…

EVENTS