1.12

[Valorant] Những thay đổi mới của Riot đối với các bản cập nhật Valorant ở bản 1.12
Finn - 13/11/2020

Những thay đổi mới của Riot đối với các bản cập nhật Valorant ở bản 1.12 Sau khi phát hành bản vá 1.11…

EVENTS