LMHT: Những thay đổi trong bản cập nhật 9.24b

(JBO 247) Sau khi phiên bản 9.24 ra mắt người chơi LMHT chưa lâu thì Riot games đã cho ra mắt phiên bản cập nhật 9.24b. Sau đây là nội dung mà phiên bản cập nhật 9.24 mang đến cho người hâm mộ LMHT.

Tướng

 Alistar

Chỉ Số Cơ Bản:

 • MÁU 573.36  575
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 61.1116  62
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP 3.62  3.75

 Nội Tại – Tiếng Gầm Chiến Trận

 • HỒI MÁU 20-139 (gấp đôi thành 40-278 lên đồng minh)  25-161 (gấp đôi thành 50-322 lên đồng minh)

 Aphelios

 Súng Thiên Lý Calibrum

 • SỬA LỖI Đòn đánh lên mục tiêu bị đánh dấu không còn kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thêm một lần nữa
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG ĐÁNH DẤU 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm

 R – Ánh Trăng Dẫn Lối

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA INFERNUM 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm
 • DIỆN TÁC DỤNG VỤ NỔ INFERNUM 500 tầm  400 tầm

Ezreal

 Q – Phát Bắn Thần Bí

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.1 sức mạnh công kích  1.2 sức mạnh công kích

 Garen

 E – Phán Quyết

 • SÁT THƯƠNG XOAY 4/8/12/16/20 (+0-6.6 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)  4/8/12/16/20 (+0-8.2 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)

Gnar

 Q – Ném Đá

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.2 tổng sức mạnh công kích  1.4 tổng sức mạnh công kích

 W – Đập Phá

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 25/45/65/85/105  25/55/85/115/14 Graves

 E – Rút Súng Nhanh

 • HỒI CHIÊU 18/17/16/15/14 giây  16/15/14/13/12 giây

 Heimerdinger

 W – Tên Lửa Hextech Cỡ Nhỏ

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 60/90/120/150/180 (tổng 108/162/216/270/324)  50/80/110/140/170 (tổng 90/144/198/252/306)

 E Cường Hóa – Lựu Đạn Sét CH-3

 • SÁT THƯƠNG 150/250/350 (+0.75 sức mạnh phép thuật)  100/200/300 (+0.6 sức mạnh phép thuật)

Shaco E – Dao Độc

 • SÁT THƯƠNG 70-170 (+0.8 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.6 sức mạnh phép thuật)  70-170 (+0.7 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.55 sức mạnh phép thuật)
 • TIÊU HAO 50/55/60/65/70 năng lượng  65 năng lượng

Rồng

 • BÙA LỢI RỒNG LỬA 5/10/15/20% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật  4/8/12/16% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
 • LINH HỒN RỒNG LỬA 90 (+0.25 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.03 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu  70 (+0.18 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.12 sức mạnh phép thuật) (+0.02 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu
 • BÙA LỢI RỒNG ĐẤT 8/16/24/32% giáp và kháng phép  6/12/18/24% giáp và kháng phép

 • LINH HỒN RỒNG ĐẤT 225 (+0.2 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.15 máu cộng thêm) lá chắn  170 (+0.16 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.13 sức mạnh phép thuật) (+0.13 máu cộng thêm) lá chắn
 • BÙA LỢI RỒNG NƯỚC 3/6/9/12% máu đã mất  2.5/5/7.5/10% máu đã mất
 • LINH HỒN RỒNG NƯỚC 180 (+0.4 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.25 sức mạnh phép thuật) (+0.1 máu cộng thêm) máu và 90 (+0.04 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 3 giây  160 (0.25 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.07 máu cộng thêm) máu và 70 (+0.025 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 4 giây
 • THỜI GIAN BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 180 giây  150 giây
 • SÁT THƯƠNG BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 90-270 sát thương chuẩn trong 3 giây  75-225 sát thương chuẩn trong 3 giây.

Sát Lực

 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH DAO HUNG TÀN 25  30
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH ÁO CHOÀNG BÓNG TỐI 50  55

Sửa Lỗi

 • Q – Xạ Kích của Aphelios không còn áp dụng hiệu ứng đòn đánh
 • Kindred sẽ nói đúng lời thoại khi dùng R – Cừu Cứu Sinh
 • Mô tả kĩ năng Q – Nội Hỏa cường hóa của Karma giờ sẽ hiện đúng tỉ lệ sát thương thực tế (60%)

 • Q – Nhát Chém Nguyên Tố của Qiyana sẽ hiển thị đúng tầm kĩ năng khi Qiyana chưa lấy bất kì nguyên tố nào
 • E – Thử Thách Linh Hồn của Illaoi không còn có thể tóm linh hồn của mục tiêu được bảo vệ bởi E – Khiên Đen của Morgana
 • Dùng Máy Quét Oracle giờ sẽ không còn làm Evelynn mất trạng thái tàng hình của Nội Tại – Yêu Ảnh
 • Đối phương dẫm lên mầm cây cường hóa của Maokai giờ sẽ không còn có tầm nhìn của gã ta nữa

JBO 247

 

 

 

EVENTS